Trang chủ    THÔNG TIN PHÒNG VÀ SỐ BÁO DANH THI MÔN NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ 2020

THÔNG TIN PHÒNG VÀ SỐ BÁO DANH THI MÔN NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ 2020

CÓ SỰ THAY ĐỔI PHÒNG THI MÔN NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ. NHỮNG THÍ SINH THI MÔN NĂNG KHIẾU ẢNH BÁO CHÍ KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN

THÔNG TIN PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH THI MÔN NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ NĂM 2020. XEM TẠI ĐÂY

THÍ SINH KIỂM TRA THÔNG TIN NẾU CÓ SAI SÓT LIÊN HỆ THEO SỐ ĐIỆN THOẠI 0912613584 (TH. THAO) ĐỂ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI

CÁC TIN KHÁC


Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ