Trang chủ    DANH SÁCH HỒ SƠ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 VÀO HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (TÍNH ĐẾN NGÀY 26/8/2016)

DANH SÁCH HỒ SƠ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 VÀO HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (TÍNH ĐẾN NGÀY 26/8/2016)

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ BÁO DANH

GHI  CHÚ

1

NGUYỄN VĂN ANH

BKA000902

ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP

2

NGUYỄN THÙY ANH

BKA000841

ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI TRƯỜNG THUỘC NHÓM GX

3

LƯƠNG KHÁNH HÀ

BKA003117

ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI ĐẠI HỌC MỞ

4

TRẦN DIỆU HẰNG

TND002174

ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

5

LÊ MINH HÒA

SPH003824

ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI TRƯỜNG THUỘC NHÓM GX

6

DƯƠNG NHẬT LINH

TTB001360

ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN

7

LÊ PHƯƠNG NHUNG

HDT012476

ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI ĐẠI HỌC VĂN HÓA

8

THÀO A PÓ

TTB001963

CHỈ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ

9

NGUYỄN MẠNH TƯỜNG

HTC002708

ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO 3 TRƯỜNG KHÁC

10

THÀO A THÀNH

14005504

CHỈ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ

11

HỒ TẬN THÀNH

LPH002451

CHỈ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ

12

NGUYỄN XUÂN  THÔNG

TDV017378

ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI ĐẠI HỌC VINH

13

ĐỖ THỊ THU THỦY

SPH009573

ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI TRƯỜNG THUỘC NHÓM GX

14

NGUYỄN THỊ THU TRANG

SPH010158

ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI CAO ĐẲNG TRUYỀN HÌNH

15

BÙI VŨ ĐOAN TRANG

NHH002430

ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TẠI HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN

16

THÀO A VÀ

TTB002771

CHỈ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ

 

CÁC TIN KHÁC


Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ