Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thục tục nhập học Cao học khóa 24 đợt 2 năm 2018

Thục tục nhập học Cao học khóa 24 đợt 2 năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Học viện đã gửi Giấy báo nhập học cho những Học viên trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018 qua đường bưu điện. Nhưng Học viên chưa nhận được Giấy báo, cần chủ động chuẩn bị các thủ tục nhập học như Quy định dưới đây, đến trường nhập học vào ngày 10/11/2018.

 

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

  Số: 4825/GB-HVBCTT-ĐT

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    

Hà Nội, ngày 26 tháng 10năm 2018

 

                             GIẤY BÁO NHẬP HỌC CAO HỌC

         

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo

Anh (chị):                        Sinh ngày:                             Số báo danh: 

Điểm môn chủ chốt:                    Điểm môn ngoại ngữ:                  Điểm môn chuyên ngành:

Điểm ưu tiên môn chủ chốt:                                Điểm ưu tiên môn ngoại ngữ:

Điểm tổng cộng:

Đã trúng tuyển vào hệ đào tạo trình độ thạc sĩ chính quy Không tập trung ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước khóa 24 đợt 2 năm 2018 (2018 - 2020) theo Quyết định số 4823/QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Về việc xác định điểm trúng tuyển vào học Cao học khóa 24 đợt 2 năm 2018.

Yêu cầu anh (chị) có mặt vào lúc 9h00 ngày 10/11/2018 tại Hội trường C Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Số 36Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm thủ tục nhập học.

Khi đến nhập học, học viên cần mang theo:

1.

Giấy báo nhập học(bản chính);

2.

Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương);

3.

Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu là đối tượng cơ quan cử đi học);

4.

02bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học có công chứng;

5.

Bốn ảnh (2 ảnh 4x6, 2 ảnh 2x3). Không nhận cỡ ảnh khác;

6.

Học phí toàn khóa: 637.500/tín chỉ x 60 tín chỉ = 38.250.000đ. Có thể nộp 2 đợt:đợt 1 khi nhập học: 19.125.000đ, đợt 2 đầu năm học thứhai: 19.125.000đ.

(Các loại giấy tờ trênxếp đúng theo thứ tựđể trong túi hồ sơ khổ A4và nộp cho cán bộ tiếp sinhvào ngày nhập học);

Lưu ý: Sau 15 ngày kể từ ngày 10/11/2018, học viên không đến nhập học mà không có lý do chính đáng sẽ bị xóa tên trong Danh sách trúng tuyển./.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

PGS, TS. Trương Ngọc Nam

 

CÁC TIN KHÁC


Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ