Trang chủ    Giới thiệu    KHOA ĐÀO TẠO    KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Lịch sử hình thành và phát triển của khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học được thành lập ngày 16/01/1962, cùng ngày thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhiều thế hệ sinh viên của khoa tốt nghiệp ra trường được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao về khả năng giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn,nhiều người đã và đang giữ các vị trí quan trọng trong Đảng và Chính quyền trên cả nước.

 

Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ