Trang chủ    Giới thiệu    KHOA ĐÀO TẠO    KHOA KINH TẾ

KHOA KINH TẾ

Lịch sử hình thành và phát triển của khoa Kinh tế

Hiện nay Khoa đào tạo đại học và sau đại học ngành Kinh tế chính trị và  ngành Quản lý kinh tế. Ngoài ra, Khoa có chức năng đào tạo cán bộ, giảng viên cho các trường Chính trị Tỉnh, Thành phố; bồi dưỡng kiến thức mới về kinh tế cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nguồn tại các cấp quản lý cơ sở và Trung ương.

Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ