Trang chủ    Giới thiệu    KHOA ĐÀO TẠO    KHOA XUẤT BẢN

KHOA XUẤT BẢN

Lịch sử hình thành và phát triển của khoa Xuất bản

Là một trong những khoa đào tạo cơ bản của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Khoa Xuất bản có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý xuất bản, cán bộ biên tập xuất bản ở trình độ đại học và sau đại học; là trung tâm nghiên cứu khoa học xuất bản lớn nhất cả nước. Đây cũng là cơ sở đào tạo duy nhất ở 03 nước Đông Dương bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia đào tạo cả 3 bậc học: Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ

Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ