Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    DANH SÁCH PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021

DANH SÁCH PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021

Thi sinh xem Danh sách phòng thi, số báo danh tại đây files/DANH_SACH_PHONG_THI_SBD.pdf

Sơ đồ phòng thi files/so_do_PTCH_2_2021.xls

Thí sinh tham gia dự thi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Thông báo số 6073-TB/HVBCTT ngày 06/12/2021

CÁC TIN KHÁC


Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ